Leselyst på Tøyen skolebibliotek

I anledning lansering av ny leselyststrategi deler Marte Tovsrud Syverinsen, skolebiblotekar på Tøyen barneskole, hvordan hun arbeider for å skape leseglede på Tøyen barneskole.

Fotografi av en kvinne som sitter i skolebiblioteket
Marte Tovsrud Syverinsen er skolebibliotekar på Tøyen skole. Foto: Ragnhild Stautland

I anledning lanseringen av den nye leselyststrategien «Sammen om lesing» 29.mai, deler biblioteklærer Marte Tovsrud Syverinsen noen tanker om hvordan hun arbeider med flerspråklighet og mangfold i boksamlingen for å skape leseglede for barna på Tøyen barneskole.

Ny leselyststrategi

Rapporten «Sammen om lesing» (regjeringen.no) presenterer Leselyststrategien 2024-2030. Leselyststrategien er et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, med mål om at barn og unge skal oppleve leseglede og utvikle bedre leseferdigheter. Bakgrunnen for satsingen er at den norske befolkningen leser mindre enn før, og at leseferdighetene til norske 15-åringer ifølge PISA har hatt stor tilbakegang.

Tilgang til variert og mangfoldig litteratur og litteraturformidling, både hva gjelder språk og innhold, til barn med ulik bakgrunn og forutsetninger, er en viktig del av den nye strategien. I dette arbeidet vil skolebiblioteket spille en sentral rolle.

Bøker som speiler mangfold

– Å møte bøker som du kjenner deg igjen i, er viktig for å kjenne på leselyst. Det kan handle om at du kjenner deg igjen i karakterene i bøkene, eller at du gjenkjenner miljøet.

Marte har brukt mye tid på å finne bøker som speiler mangfoldet på Tøyen barneskole. Hun er opptatt av at det flerspråklige og mangfoldige perspektivet skal gjennomsyre litteraturutvalget på skolebiblioteket.

– Det er viktig for meg at hyllene på skolebiblioteket i størst mulig grad speiler det brede mangfoldet på skolen.

Flere språk på skolebiblioteket

Å inkludere flere språk i litteraturformidlingen kan gjøre bøker mer tilgjengelig for flerspråklige barn og ungdom. I skolebiblioteket på Tøyen har Marte laget språkkasser, det betyr at hun samler bøker på samme språk i en kasse. Marte opplever at språkkassene er populære hos elevene.

-Vi har laget en bok i Book Creator hvor elevene leser inn viktige ord fra bøkene på sine språk. I et annet Book Creator-prosjekt har jeg skrevet en kort tekst om hva boka handler om, deretter har eldre elever lest inn handlingsreferatet på sitt språk. Disse lydfilene er mange elever opptatt av når de skal velge bøker. Vi kan også spille av disse lydfilene i forkant av høytlesing. Målet er å få flest mulig til å identifisere seg med litteraturen

Marte mener at foreldre foreløpig er et uutnyttet potensial på Tøyen skolebibliotek når det kommer til formidling av bøker. Foreldre kan formidle bøker på det språket de er skrevet, og kunne hjulpet Marte til å forstå hva bøker på andre språk enn norsk handler om.  Lærere med andre morsmål kan også være en viktig ressurs i formidling, både planlagt for eksempel gjennom formidling av parallellspråklige bøker, og spontant som tolker underveis i lesestunden.

-Det er også viktig for meg å reflektere over hva jeg som «enspråklig» skolebibliotekar kan bidra med når det kommer til å løfte frem flere språk i formidling av litteratur. Førlesingsaktiviteter som gjør at elevene kan koble på flere språk, for eksempel noe så enkelt som å spørre elevene hva ordene på forsiden av boka er på språk de kan, ser jeg skaper engasjement og gjør at eleven deltar aktivt i lesestunden. Her om dagen snakket jeg med noen elever om troll. Elevene var usikre på hvorvidt ordet troll fantes på somali, men lurte på om de kunne bruke ordet monster istedenfor. Det er mye språklig bevissthet i å åpne for flere språk!

Å hjelpe barn og unge inn i bøkene

Den nye leselyststrategien understreker viktigheten av at litteratur er tilgjengelig for alle. I tråd med dette mener Marte det er viktig å legge bøker og bibliotek nærme barn og unge. Hun understreker at elever som ikke er vant til å bli lest for eller lese bøker, må hjelpes inn i bøkene. I sin stilling på Tøyen har Marte hatt tid og mulighet til å konsentrere seg om litteratur, lesing og leseprosjekter. Samtidig som hun har tid til å ta elevenes engasjement og ideer på alvor.

– Som biblioteklærer er jeg opptatt av å bygge relasjon med elevene og skape sosiale aktiviteter knyttet til lesing og skriving. Jeg tror lesing som sosial aktivitet for mange er et av de viktigste tiltakene for å fremme leselyst. For å få til dette trenger skoler både et innbydende biblioteksrom, en relevant samling og en stilling knyttet til biblioteksarbeidet. Med den nye leselyststrategien håper jeg vi ser at alle skoler tar et skritt nærmere et slikt tilbud.