Ny ressursside for rådgivertjenesten

Er du ansatt i skolen og tilknyttet rådgivertjenesten, elevtjenesten eller ressursteam? Lurer du på hvor du skal henvende deg dersom du trenger støtte i møte med elever som er nye i Norge? Nå har vi laget en side rettet mot rådgivertjenesten.

en ung og en godt voksen mann sitter og ser på en dataskjerm
Foto: AdobeStock

Er du ansatt i skolen og tilknyttet rådgivertjenesten, elevtjenesten eller ressursteam? Lurer du på hvor du skal henvende deg dersom du trenger støtte i møte med elever som er nye i Norge?

Ulike og sammensatte utfordringer

Som rådgiver møter en mange elever med ulike og sammensatte utfordringer, som blant annet kan skyldes språklige og psykososiale forhold. Noen elever trenger kanskje karriereveiledning på flere språk enn norsk og en bedre forståelse av utdanningssystemet i Norge. Andre elever kan ha mer komplekse utfordringer og et bekymringsfullt høyt fravær. Ansatte møter elever med flyktningbakgrunn, enten de har flyktet med familien, eller de har kommet alene til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Mange elever kan ha opplevd større eller mindre traumer eller opplever press og negativ sosial kontroll i miljøet de tilhører.

Hvor kan man få støtte?

På vår nye side rettet mot Rådgivertjenesten finner du blant annet informasjon om hvor du kan henvende deg dersom du trenger støtte og råd i møte med elevene.

Rådgivertjenesten