Flukt som tema i kunstneriske uttrykk

Kunst som tar opp tema flukt kan gi oss verdifulle perspektiver i møte med barn og unge som har opplevde det å flykte.

Silhuetter av mennesker på flukt
Foto: Adobe Stock/ rexandpan

I mange barnehager og klasserom sitter det barn og unge som har vært på flukt eller har foreldre med bakgrunn som flyktninger. Å være flyktning handler ikke bare om å ha en rettighet, men det handler også om å bære med seg en spesiell historie. Historiene kan romme hele spekteret av følelser, fra godt til vondt. Hvert individ har sine unike erfaringer. Kunstneriske uttrykk kan hjelpe oss å forstå hva flukt kan gjøre med oss som mennesker. Vi har valgt ut noen nyere bøker og filmer, samt en digital utstilling og et teaterprosjekt, som belyser temaet.

Film

Flukt, Danmark, Frankrike, Sverige og Norge (2021)

Any day now, Finland (2020)

Reunited, Danmark og Sverige (2020)

Sykkelfugl, Norge (2018)

Litteratur

Bøker for barn

Fargene som forsvant, Haugen bok, 2017

Samir og den lange reisa, Forlaget Manifest, 2017

Zenobia, Cappelen Damm, 2016

Reisen, Magikon forlag, 2012

Bøker for unge og voksne

Eit anna blikk, Flamme forlag, 2021

Fortellinger om flukt, Universitetsforlaget, 2021

Budbringeren fra Helvete, Quintana, 2021

Gutten på stranden, Quintana, 2021

Å samle solstråler fra Mosul til Drammen, Panta, 2020

Kunstprosjekt

Min flukt – digital utstilling på Glomdalsmuseet

The Walk – en 8000 kilometer lang teatervandring i flyktningers fotspor