Jobber du med barn eller elever fra Afghanistan?

Afghanistan har to offisielle språk, pashto og dari. NAFO utvikler og formidler ressurser på pashto og dari som kan benyttes i barnehage og skole. Her finner du en oversikt.

barn_som_vinker_hei-og-velkommen-paa-pashto-og-dari
Foto: NAFO og Pixabay

Visste du at befolkningen i Afghanistan snakker flere ulike språk, og at de to offisielle språkene i landet er pashto og dari? Og visste du at NAFO utvikler og formidler ressurser på pashto og dari som kan benyttes i møte med barn, elever og foresatte i barnehage og skole? Her finner du en oversikt.

På morsmål.no finner du en rekke flerspråklige plakater og materiell på blant annet pashto og dari, og det er en egen inngang for å finne ressurser på pashto og ressurser på dari

Plakater og informasjonsmateriell

NAFO utvikler og formidler plakater som kan benyttes i foreldresamarbeid og for å synliggjøre det språklige mangfoldet. Å se at det er hengt opp plakater og ressurser på morsmålet, kan bidra til at barn, elever og foresatte føler seg ekstra velkommen og anerkjent.  

Memoryspill – kan brukes både som plakater og spill 

NAFO har utviklet memoryspill til ulike temaer på mange språk. Spillene kan brukes for å bli kjent og lære hverandre ord på de språkene barna og elevene behersker best.   

Bøker og fortellinger på pashto og dari 

Nettstedet morsmål.no formidler mange fortellinger til bruk i barnehage og skole. Nedenfor finner du direktelenker til ressursene som er tilgjengelig på pashto og dari. 

pashto

Eventyret om den arrogante bjørnen – fortellinger fra Afghanistan – fortalt på pashto og norsk 

World stories- fortellinger på pashto og engelsk  

Flerspråklige fortellinger på Morsmål.no

dari 

Barnebøker for norge– Lettleste bøker

Flerspråklige fortellinger på Morsmål.no

Samfunnsfag, naturfag og matematikk på pashto og dari

pashto

Samfunnsfag på Morsmal.no

Naturfag på Morsmål.no

Matematikk på Morsmål.no

NRK skole – naturfag og matematikk

dari

Samfunnsfag på Morsmål.no

Naturfag på Morsmål.no

Matematikk på Morsmål.no

NRK skole – naturfag og matematikk

Skolekassa på pashto og dari

Skolekassa.no er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser for elever og deltakere med kort botid i Norge og elever og deltakere med norsk som andrespråk. På Skolekassa finner du ressurser i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. I tillegg finner du ressurser til kombinasjonsklasser eller innføringstilbud i videregående opplæring og voksenopplæring.

På Skolekassa kan eleven velge mellom dari og pashto språkkategori. Ikke alle ressursene de finner her har dari eller pashto som støttespråk. Vi som jobber i Skolekassa har likevel gjort en vurdering av at ressursen er egnet for nyankomne enten fordi den er intuitiv og lett å navigere i, eller fordi den har god visuell støtte. Opplevelsen av hva som er egnet vil selvfølgelig kunne variere fra bruker til bruker.  

Skolekassa pashto
Skolekassa dari

Brannsikkerhet og trafikkregler på pashto og dari