EPALE – Nettverk for voksnes læring i Europa

Jobber du med voksnes læring? Nå kan du bli med i Europas største nettverk for lærere, veiledere og andre som jobber med opplæring og utdanning av voksne. Denne uken lanseres EPALE på norsk!

EPALE-logo. Et tre formet av sirkler som bindes sammen av linjer og piler.

Jobber du med voksnes læring? Nå kan du bli med i Europas største nettverk for lærere, veiledere og andre som jobber med opplæring og utdanning av voksne, EPALE. Denne uken lanseres EPALE på norsk!

Hva er EPALE?

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) er EU-kommisjonens satsing for å samle fagmiljøene for voksnes læring i Europa. Ambisjonen bak plattformen EPALE er å øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene, styrke fagmiljøene, og bidra til innovasjon og gode løsninger for livslang læring i Europa. EPALE er en digital plattform, men legger også til rette for fysiske møteplasser, slik som en stor årlig konferanse.  

EPALE ble etablert i 2015. I dag har plattformen snart 100 000 medlemmer fra hele Europa. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er nasjonal koordinator for EPALE Norge.  

EPALE-plattformen på norsk

På EPALE-plattformen kan du lese om forskning på fleksibel opplæring for voksne og få innblikk i andre temaer relatert til voksnes læring. Du kan også bli aktiv gjennom å delta med egne innlegg, eller opprette kontakt med andre i Norge eller andre europeiske land som jobber med det samme som deg!

EPALE har vært tilgjengelig på alle de offisielle EU-språkene siden oppstarten. Nå er flere språkversjoner lansert, og vi er glade for å presentere EPALE i norsk språkdrakt

NAFO er EPALE-ambassadør

EPALE har knyttet til seg ambassadører fra ulike fagmiljøer. Ett av disse fagmiljøene er NAFO, der Sigridur Vilhjalmsdottir blir EPALE-ambassadør. Sigridur kommer til å formidle innhold knyttet til opplæring av voksne med flerkulturell bakgrunn.

Møt europeiske kolleger og delta i internasjonal faglig dialog 

PÅ EPALE kan du møte andre som jobber innenfor ditt fagområde i Europa gjennom å delta på webinarer og konferanser eller melde deg inn i praksisfellesskap for ditt fagområde. Du kan også delta i fagdebatter rundt ulike tema, eller ta direkte kontakt med andre brukere.   

Del kunnskap og erfaringer, og skap synlighet i Europa for eget arbeid  

På EPALE kan du skape synlighet for ditt arbeid og din organisasjon i Norge, Norden og Europa. Du kan publisere nyhetssaker og blogger, dele læringsressurser og annonsere arrangementer. I tillegg kan du følge med på utviklingen innen politikkutforming og forskning på feltet voksnes læring i Europa. 

Få inspirasjon til prosjekter 

Ulike tilskuddsprogram, slik som EØS-ordningen, NordPlus og Erasmus+, gir sektoren mulighet til å søke om midler til mobilitetssamarbeid og prosjektsamarbeid i Norden og Europa. Budsjettet til Erasmus+ er nesten fordoblet i perioden 2021–2027 i forhold til forrige periode. På EPALE kan du lese om prosjekter, finne informasjon om tilskuddsprogram og dele dine egne prosjektresultater. Du kan også søke etter partnere på EPALE. 

Kompetanseutvikling for lærere og undervisere 

Du kan også finne MOOCsåpne digitale læringsressurser og andre kilder til din egen kompetanseutvikling på EPALE. 

EPALE Norge 

EPALE Norge inviterer alle som jobber med voksnes læring til å engasjere seg, enten det er gjennom publisering på plattformen, deltakelse på konferanser, eller ganske enkelt gjennom å lese innhold som er relevant for ditt arbeid.