Sigridur Vilhjalmsdottir

Foto av Sigridur Wilhjamsdottir

Stilling: Seksjonssjef
Utdanning: Master i norsk som andrespråk, PPU med fagdidaktikk i tospråklig opplæring, videreutdanning i utdanningsledelse (rektorutdanning)
Tlf. direkte: 67 23 60 18
E-post: sigridur@oslomet.no

Arbeidsområder

  • Leder for Fleksibel opplæring
  • Grunnskole for voksne
  • Forberedende voksenopplæring
  • Kombinasjonsforsøket i voksenopplæringen
  • Norskopplæring med flerspråklig støtte

Publikasjoner og formidling