Nettverk for PPT rettet mot VGO

PP-rådgivere som jobber rettet mot VGO, har tatt initiativ til å etablere et nettverk med fokus på flerspråklige og flerkulturelle perspektiver.

Bilde av deltakerne på nettverkssamlingen
Tonje Solberg Nilssen, Marianne Fostervold, Torill Throndsen, Helene Fulland (NAFO), Rita Merethe Lindvall, Randi Valen, Mari Ann Halum, Hege Marit Seljebø, Kristel Helene Brandser, Sangeeta Dhawan, Mathias Loen, Miranda E. A. Boogaard, Anne-Lene Wathne Berget, Therese Gunset, Nina Osdalen, Mehtab Palani, Gamze Gursel (NAFO) og Ingvild Storesund (Marit Fauske og Hanne Skilleås var også tilstede under samlingen)

I oktober 2021 ble et faglig nettverk for fylkeskommunale PP-tjenester etablert. Nettverket skal ligge nært opptil PP-tjenestenes rådgivningsarbeid med fokus på flerkulturelle og flerspråklige perspektiver. PP-rådgivere som jobber rettet mot videregående opplæring, har selv tatt initiativ ovenfor NAFO for etablering av et slikt nettverk, med ønske om å styrke flerspråklige og flerkulturelle perspektiver i egen praksis. Hensikten med nettverket er derfor å etablere et samarbeid mellom PP-tjenestene og skape en plattform for faglig utveksling, erfaringsdeling, informasjonsspredning og kompetanseutvikling. I dag er alle fylkeskommuner representerte med én eller flere nettverkskontakter. Nettverket har som mål å arrangere årlige fagsamlinger for alle ansatte i fylkeskommunale PP-tjenester.

Første fysiske møte i nettverket

NAFO arrangerte den første fysiske nettverkssamlingen 21.­–22. april 2022. Det har tidligere vært organisert digitale nettverksmøter i løpet av høsten 2021 og våren 2022, men nettverket har for første gang fått muligheten til å møtes fysisk, denne gang i Oslo. Fokuset for samlingen var å bli nærmere kjent og erfaringsdeling. PP-tjenester fra ni representerte fylkeskommuner delte informasjon om god praksis og hva som rører seg i deres fylkeskommuner. Ved fylkesvise presentasjoner ble temaer som kartlegging, utredning, henvisninger til PPT, tolkning av opplæringsloven og ny tolkelov berørt. Nettverkskontaktene informerte hverandre om og delte ulike interne verktøy som intervjuguider, faglige webinarer og ressurshefter.

to kvinner står ved siden av en skjerm
Nettverkskontakter fra PP-tjenesten i Vestfold og Telemark. (F.V) Tonje Solberg Nilssen og Anne-Lene Wathne Berget

Fremdriftsplan for nettverket

Siste dag av samlingen ble videre plan for nettverksmøter og samlinger utarbeidet i samarbeid med fylkeskommune som var representert i samlingen. Nettverket opplever behov for og nytte av et aktivt samarbeid på tvers av fylkeskommunale PP-tjenester. Det vil derfor organiseres en kombinasjon av digitale, fysiske og hybride nettverkssamlinger omtrent annenhver måned i løpet av 2022. I tillegg er det tatt beslutning om at NAFO skal arrangere en ny fagsamling for alle PP-rådgivere i videregående opplæring i løpet av mars 2023.

NAFO takker alle nettverkskontaktene for samarbeid, deltagelse og lærerike presentasjoner!

Har dere spørsmål eller ønsker mer informasjon om nettverket?

Ta kontakt med oss:

Gamze Gursel

Rådgiver
gamzegur@oslomet.no

Portrettbilde av Helene

Helene Fulland

Seniorrådgiver
helenefu@oslomet.no

Les mer om Kartlegging og utredning