Skolekassa på ukrainsk

Nå har ukrainsk blitt språkvalg på Skolekassa. La elevene følge lenker og øve seg på skolefag på ukrainsk og flere andre språk.

Illustrasjon av skolekassa. Logoen til Skolekassa
Skolekassa, illustrajon: NAFO

Som følge av situasjonen i Ukraina har vi utvidet Skolekassa med ukrainsk som språkvalg. Foreløpig har vi fått på plass noen lenker på ulike nivå og fag. Framover vil vi jobbe med å finne flere digitale læringsressurser vi kan lenke til.

En lenkeportal

Skolekassa er et lenkeunivers hvor elever og deltakere kan følge lenker til læringsressurser som er godt egnet for nyankomne og personer med norsk som andrespråk. På elleve ulike språk kan elevene lese en kort beskrivelse av ressursen. Vi prøver så langt det er mulig å lenke rett til siden hvor aktuelt støttespråk finnes. På Skolekassa lenker vi både til ressurser med åpen tilgang og betalingsressurser der FEIDE-pålogging benyttes.

Hvordan fungerer Skolekassa?

På Skolekassa velger eleven eller deltakeren selv et språk som hen kan lese på. Deretter velges aktuelt fag og nivå. For kombinasjonsklasser og voksenopplæring velges nivå først og deretter fag.

Andre morsmål

Dersom eleven ikke finner sitt språk på Skolekassa, kan språkvalgene bokmål, nynorsk eller engelsk brukes. Dette kan være en god inngang for å finne ulike opplæringsressurser vi i Skolekassa mener er spesielt godt egnet for nyankomne.

Innhold

Vi som jobber med Skolekassa, forsøker å finne fram til læringsressurser som har støtte i flere språk og er laget for andrespråksinnlærere. Det er ikke alltid vi finner ressurser som møter alle kriteriene. Vi som legger innhold til på Skolekassa, er pedagoger og språklærere og gjør en utvelgelse av ressurser vi mener kan være egnede. Noen ganger legger vi til ressurser som har god visuell støtte selv om de ikke er laget spesielt for andrespråksinnlærere og det norskspråklige nivået kan være høyt.

Mange med på laget 

Det er NAFO som drifter siden og står for den tekniske utviklingen. Med oss på laget har vi også en rekke tospråklige lærere, oversettere og andre ressurspersoner som oversetter beskrivelsene av læringsressursene og leser inn lyd på menyknapper o.l. Sammen lager vi Skolekassa og andre ressurser på NAFO.