Har du spørsmål om kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk?

Vi har laget en side med svar på vanlige stilte spørsmål om Utdanningsdirektoratets nye kartleggingsverktøy.

Elev og lærer i samtale om skolearbeid
Foto: Photographee.eu / AdobeStock

Mange har spørsmål knyttet til Utdanningsdirektoratets nye kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. Vi har laget en side der du kan få svar på noen av de mest vanlige stilte spørsmålene om verktøyet. Spørsmålene er basert på innspill som kom inn under NAFO-webinaret om Udirs nye kartleggingsverktøy 8. mars.

På denne siden finner du svar på vanlige stilte spørsmål om kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Verktøyet er fremdeles under utvikling, så siden med spørsmål om verktøyet vil derfor oppdateres fortløpende.