Hederlig omtale i prestisjefull kåring

NAFO gratulerer matematikklærerne i Fleksibel opplæring med hederlig omtale under utdelingen av Holmboeprisen 2021!

portrettbilder av seks lærere
Lærerne i Fleksibel opplæring underviser elever og deltakere i hele Norge over nett på deres morsmål. (øverst t.v.) John Sium, Gada Al-Ani, Amer Ayoub, (nederst t.v.) Sanaa Ezzat, Sid Omar Ahmed og Eden Teklemichael. Foto: Unn Kristin Dietz Syverud og NAFO

NAFO gratulerer matematikklærerne i Fleksibel opplæring med hederlig omtale under utdelingen av Holmboeprisen 2021!

Årets prisvinner heter Ludvig Vea. I tillegg får Marianne Cecilie Eskeland ved Slemmestad barneskole og lærerne i Fleksibel opplæring ved NAFO hederlig omtale. Fleksibel opplæring drives av NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Holmboeprisen

Bernt Michael Holmboes minnepris for matematikklærere i grunnskole og videregående skole ble opprettet av Norsk matematikkråd i 2004. Prisen skal gå til en lærer eller en gruppe av lærere som har gjort en innsats ut over det vanlige for matematikkfaget.

Norsk matematikkråds omtale av lærerkolleiget i Fleksibel opplæring

Sid Omar Mohamud Ahmed, Eden Tewelde Teklemichael, Sanaa Ezzat, John Sium, Amer Zeiad Ayoub og Gada Omar Abdulkareem Al-Ani er matematikklærere i Fleksibel opplæring ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. De får hederlig omtale for det viktige og gode arbeidet de gjør ved å gi tospråklig matematikkopplæring på 8. og 9. trinns nivå til 135 elever, fordelt på 30 skoler rundt om i landet. Opplæringsspråkene er arabisk, norsk, somali og tigrinja. De som får denne opplæringen er nylig kommet til landet, og er elever på ungdomsskoler, innføringsklasser i videregående skoler eller i voksenopplæringen.

Nettlærerne har også utviklet matematikkfilmer på arabisk, norsk, somali, og tigrinja. Disse er tilgjengelige for alle på nettstedene Skolekassa og Tema morsmål.

De seks lærerne har en variert bakgrunn, og er flinke til å fremme hverandres styrker og å utnytte ulikhetene. De motiverer elevene og ser hva hver enkelt trenger. De er dyktige til å forklare, slik at elevene lettere kan følge med i den ordinære matematikkopplæringen.

I en evaluering av pilotprosjektet som er å finne på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, står det blant annet:

«Elevene får spesielt stort utbytte av å lære faglige begreper. Dette gir både bedre norskferdigheter og bedre faglig forståelse i matematikk og naturfag.»

udir.no

Normal drift under koronapandemien

Et annerledes år til tross, Fleksibel opplæring har med sin nettbaserte undervisning gått som normalt under hele koronapandemien. Elevene som deltar i prosjektet, har utviklet sine digitale ferdigheter, som har kommet godt med i denne perioden.

Søk om deltakelse i Fleksibel opplæring skoleåret 2021/22

Har du elever/deltakere med behov for tospråklig fagopplæring på arabisk, somali eller tigrinja i matematikk og naturfag? Nå kan skolen din søke om å få være med i Fleksibel opplæring for skoleåret 2021/22.

Fleksibel opplæring tilbyr nettbasert tospråklig fagopplæring på 8.- og 9.-trinnsnivå for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere. Elevene/deltakerne får også tilgang til en læringsplattform med ressurser på norsk og morsmål.

Søknadsfristen er 30. april.

Fleksibel opplæring skoleåret 2021/22 – informasjon om prosjektet og søknad