Undervisningsressurser om rasisme

Folk i mange land demonstrerer mot rasisme og diskriminering, og det har vært markeringer i flere norske byer. Det kan være en viktig anledning til å jobbe med temaet i klasserommet. Nettstedet Aldrimer22juli.no har et eget undervisningsopplegg om Black Lives Matter-bevegelsen som passer for 5.–10 trinn og vgo. Vi har samlet flere undervisningsressurser med fokus på rasisme her.

Hva er rasisme og hva kan skolen gjøre? – artikkel fra HL-senteres hjemmeside

Aldrimer22juli.no

Adrimer22jui.no er Antirasistisk Senters skolenettside. De har ressurser som drøftingsoppgaver, tekster og kviss for alle trinn. Gå til deres ressurser om rasisme og diskriminering:

1.–4. trinn

5.–7. trinn

8—10- trinn

VGO

Minstemme.no

Min stemme er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Vi har plukket ut noen ressurser som omhandler rasisme:

Kviss om rasisme (5.–10. trinn)

Oppgave: Hvordan har rasisme utviklet seg over tid? Finnes det rasisme i Norge i dag? (8.­–10. trinn, vgo)

Rasismeparagrafen – i strid med ytringsfriheten? (8.­–10. trinn, vgo)

Etnisk diskriminering: Finner vi trekk fra apartheid i måten norske myndigheter behandlet samer på? (8.­–10. trinn, vgo)

Dembra

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet. De har også en rekke undervisningsressurser.

Hverdagsrasisme – La elevene reflektere over hvordan ulike utsagn kan oppfattes og hvordan det kan ligge rasistiske budskap både i hverdagslige og mer ekstreme utsagn (8.­–10. trinn, vgo)

NAFO

NAFO har laget undervisningsressurser til nettsiden Nasjonale minoriteter. Her kan du få tips til aktiviteter som bidrar til at elever kan være med i en faglig diskusjon om disse temaene.

Arbeid med ord og begreper i forbindelse med temaet diskriminering (8.­–10. trinn, vgo)