Undervisningsressurser om rasisme

21. mars markeres FNs internasjonale dag mot rasediskriminering. Vi har samlet undervisningsressurser om temaet rasisme.

To hender med skriften "stop racism"
Foto: motortion / Adobe Stock

21. mars markeres FNs internasjonale dag mot rasediskriminering. Det er en anledning til å sette fokus på rasisme, som er et tema vi bør snakke mer om, også i klasserommet. Vi har samlet ressurser som kan benyttes.

Hva er rasisme og hva kan skolen gjøre? – artikkel fra HL-senteret

Rasisme i skolen – videoserie fra Pedagogstudentene laget for å gi lærerstudenter mer kompetanse i møte med rasisme og diskriminerende holdninger

Markeringens bakgrunn

I 1966 bestemte FNs generalforsamling at kampen mot rasediskriminering skal markeres 21. mars. Denne dagen ble valgt til minne om Sharpeville-massakren i Sør-Afrika 21. mars 1960. I massakren ble 69 personer drept da de demonstrerte mot innføringen av passlover som innskrenket bevegelsesfriheten til den svarte befolkningen. 

Black lives matter

I løpet av 2020 har folk i mange land demonstrert mot rasisme og diskriminering, og det har vært markeringer i flere norske byer. Nettstedet Aldrimer22juli.no har et eget undervisningsopplegg om Black Lives Matter-bevegelsen som passer for 5.–10 trinn og vgo.

Kvinne holder opp skilt med teksten "Black Lives Matter"
Foto: JP Photography / Adobe Stock

Aldrimer22juli.no

Adrimer22jui.no er Antirasistisk Senters skolenettside. De har ressurser som drøftingsoppgaver, tekster og kviss for alle trinn. Gå til deres ressurser om rasisme og diskriminering:

1.–4. trinn

5.–7. trinn

8—10- trinn

VGO

Minstemme.no

Min stemme er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Vi har plukket ut noen ressurser som omhandler rasisme:

Kviss om rasisme (5.–10. trinn)

Oppgave: Hvordan har rasisme utviklet seg over tid? Finnes det rasisme i Norge i dag? (8.­–10. trinn, vgo)

Rasismeparagrafen – i strid med ytringsfriheten? (8.­–10. trinn, vgo)

Etnisk diskriminering: Finner vi trekk fra apartheid i måten norske myndigheter behandlet samer på? (8.­–10. trinn, vgo)

Dembra

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet. De har også en rekke undervisningsressurser.

Hverdagsrasisme – La elevene reflektere over hvordan ulike utsagn kan oppfattes og hvordan det kan ligge rasistiske budskap både i hverdagslige og mer ekstreme utsagn (8.­–10. trinn, vgo)

NRK Skole for flere

NRK Skole for flere har klipp fra Newton med temaet «Hvorfor har vi forskjellig hudfarge» på norsk, arabisk, pashtodarikurdisk kurmanji og tigrinja.  

NAFO

NAFO har laget undervisningsressurser om Nasjonale minoriteter. Her kan du få tips til aktiviteter som bidrar til at elever kan være med i en faglig diskusjon om disse temaene.

Arbeid med ord og begreper i forbindelse med temaet diskriminering (8.­–10. trinn, vgo)