Har du spørsmål om kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk?

Vi har laget en side med svar på vanlige stilte spørsmål om Utdanningsdirektoratets nye kartleggingsverktøy.