Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er et populært utdanningsprogram for elever med minoritetsbakgrunn. På denne siden finner du undervisningsressurser til bruk i Helse- og oppvekstfagene.

elever foran skjermer i et klasserom

Yrkesvalg innen HO-fagene

Elever på Helse- og oppvekstfag kan velge mellom 11 ulike yrker. På vilbli.no finner du en oversikt over yrker og kompetanser innen Helse- og oppvekstfag på mange språk.

På ndla.no finner du filmer der fagarbeidere forteller om sine yrker:

Læreverk med flerspråklig støtte

Liv og helse – Cappelen Damm

Cappelen Damm har læreverket Liv og helse for elever på Helse- og oppvekstfag. Verket består av følgende komponenter:

  • Lærebøker med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bøker)
  • Liv og helse digitale unibøker
  • Liv og helse digitale brettbøker
  • Liv og helse Lærernettsted, lisens
  • Liv og helse Elevnettsted, gratis.
  • Med lisens til Elevnettsted Pluss kan elevene lytte til innlest læreboktekst (lydfiler) i alle tre bøkene.
Omslag til boka Helse på Helse- og oppvekstfag
omslag til boka kommunikasjon på Helse- og oppvekstfag
omslag til bok

Klar – fagspråk i yrkesfagene – Cappelen Damm

Klar Helse- og oppvekstfag er en praksisordbok med bilder og ordforklaringer til sentrale fagord i Helse- og oppvekstfag. Den finnes både i trykt utgave og som app. Den trykte utgaven har engelsk oversettelse, mens appen har morsmålsstøtte på seks språk. Man kan i tillegg legge til egne ord. 

Klar språkboks inneholder aktivitetskort med tilrettelagte undervisningsopplegg. Kortene tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene, samtidig som de vektlegger tverrfaglig jobbing med yrkesfagene. 

Boka inngår i serien Klar – fagspråk i yrkesfagene.

omslag til bok

Flere digitale ressurser fra CappelenDamm

Liv og Helse: Velkommen til Liv og helse LK20 (cappelendamm.no)  

I arbeidslivet – for elever i voksenopplæringen som skal forberedes til arbeidslivet i Norge og til å gjøre et yrkesvalg. 

iPraksis – Aschehoug forlag

iPraksis er et læreverk i Helse- og oppvekstfag som inneholder lærebok, digital bok, og en app. 

iPRAKSIS er tilrettelagt for minoritetsspråklige elever. Viktige ord og begreper, sammendrag og utvalgte oppgaver er oversatt til arabisk, somali, tigrinja (eritreisk), kurdisk, dari, pashto, polsk, litauisk og engelsk. Ved hjelp av AR Univers (app) er det mulig for elevene å få opp den oversatte teksten (på mobilen) der de er i boka. De oversatte tekstene finnes også på Aunivers.no. 

bokomslag

Flere digitale ressurser fra Aschehoug

God i norsk 1. digitale ressurser har filmene «Jobbintervju» og «Fagspråk» på språkene arabisk, engelsk, norsk, somali og tigrinja: «Jobbintervju» og «Fagspråk» – Aschehoug Univers (lokus.no) 

Puls – Fagbokforlaget

Fagbokforlaget har en serie lærebøker som heter PULS for elever på Helse- og oppvekstfag. PULS har digital ressurs med innlest tale, markering av tekst og ordbok oversatt til over 20 ulike språk. 

Helse- og oppvekstfag – Fagbokforlaget.no 

omslag til bok. En mann smiler og en jente rekker hendene i været
omslag til bok. en helsearbeider og en pasient samtaler
omslag til bok. en smilende helsearbeider og to ungdommer

Andre flerspråklige ressurser

Elevkanalen har informasjon om førstehjelp på flere språk.

På nettsidene 8.-10. trinn (e-bug.eu) og Fordypning 8.-10. trinn (e-bug.eu) finner du undervisningsressurser om mikroorganismer, smittevern og infeksjon på en rekke språk, som kan fungere som et supplement til undervisning i samme tema.

Se eksempler fra et Vg1-klasserom

Her ser vi et eksempel på hvordan lærere jobber med integrert språk- og fagopplæring på vg1 helse- og oppvekstfag i en klasse for nyankomne elever: Metoder og tilnærminger.mp4 – Google Disk 

Helsearbeiderfaget

Nettsider som kan brukes som supplement til læreverkene innen helsearbeiderfaget.

LearnNoW2 – helsenorsk (ntnu.edu) er en gratis nettressurs i helsenorsk på B1-nivå som kan brukes både i klasseromsbasert undervisning, for eksempel i voksenopplæringa, eller som selvstudium.

Helsenorsk (minvei.no) er et nettbasert kurs i norsk med helsefaglige tema. Kurset passer for innvandrere med helsefaglig bakgrunn og for innvandrere som vil kvalifisere seg til å jobbe i helsesektoren i Norge. Kurset har to nivåer. Kurs 1 er det enkleste og tilsvarer språknivå A2. Kurs 2 tilsvarer nivå B1 eller høyere.

Overvektspoliklinikken og kostplaner finner du brosjyrer med informasjon på flere forskjellige språk.

ISBAR benyttes som mal for sikker muntlig kommunikasjon når en må konsultere(f.eks på telefon) om en pasient. Her finner du også setningsstartere som særlig flerspråklige elever kan ha nytte av å øve på i kommunikasjonen.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Flerspråklighet i barnehagen

Som barne- og ungdomsarbeider vil du møte flerspråklige barn og unge. På siden Språkarbeid finner du er rekke ressurser som omhandler språk og språkutvikling i barnehagen. Du vil også finne tips til bøker og flerspråklige fortellinger.

Morsmål.no er en samling flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Her kan en velge mellom en rekke fagområder, og få ressursen på ulike språk.

Bildetema kan knyttes til kompetansemål om språklig- og kulturelt mangfold, og brukes som støtte i språklæring i barnehage og skole. Her kan en velge mellom en rekke temaer og språk.

NAFOs Kompetansepakke om kulturelt mangfold kan knyttes til sosial og kulturell kompetanse i faget kommunikasjon og samhandling. 

Mangfold i barnehagen

På siden Mangfold i barnehagen finner du artikler om å bygge et inkluderende og mangfoldig miljø i barnehagen. I tillegg finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan utvikle inkluderende leke- og læringsmiljøer, blant annet ved å synliggjøre mangfold og støtte barns ulike kulturelle uttrykk og identiteter.

Språklig og kulturelt mangfold i SFO

NAFO har laget en veileder til ansatte i SFO med temaet språk og mangfold.
Språklig og kulturelt mangfold i SFO

Motorisk utvikling

Film om barns motoriske utvikling, 0-15 måneder (mhfa.no). Filmen gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk i barnets første leveår. Filmen finnes på engelsk, somali og arabisk.

Filmer

Kompetanseutvikling for lærere – Lesing og skriving på helse- og oppvekstfag

Å jobbe med lesing i helse- og oppvekstfag er å jobbe med fagspråket. Hvordan kan vi motivere elever til å lesefagtekster, og hvordan kan vi gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess? Lesesenteret og Skrivesenteret har utviklet en kompetanseutviklingskurs knyttet til Helse- og oppvekstfag som kan brukes av personalet på skolen. Pakken består av oppgaver, fagfilmer og refleksjonsspørsmål fordelt på 8 økter, og kan være en del av skolens planarbeid.

Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag | Språkløyper (uis.no)