Film: Typisk norsk? – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Produsert av Snøball film og NAFO i 2015
Lengde: 6:26

Om filmen

Filmen Typisk norsk? handler om «det norske» sett med ulike øyne, og hva dette innebærer for ungdommer med bakgrunn i de nasjonale minoritetene. I filmen diskuterer og problematiserer ungdommene en rekke påstander om hva som er typisk norsk, og de stiller blant annet spørsmål om oppfatninger om «det norske» har endret seg over tid? Et viktig poeng i filmen er at Norge alltid har vært et flerkulturelt samfunn.
 
Ungdommene i filmene snakker ikke på vegne av alle innenfor sin nasjonale minoritetsgruppe, men de representerer først og fremst seg selv. Det er viktig å være oppmerksom på at variasjoner innenfor en og samme minoritetsgruppe er like stor som ellers i majoritetsbefolkningen, og at det er ulike måter å se både historie og nåtid på.

Refleksjonsspørsmål til filmen

  • Hva er typisk norsk for deg?
  • Identifiserer du deg med det som mange mener er «typisk norsk»?
  • Er det viktig å snakke om hva som er typisk norsk? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvorfor tror du mange er så opptatt av å finne ut hva som er typisk norsk?
  • Finnes det egentlig noe som er «typisk norsk»?
  • Hvordan reagerer du på påstanden: «Norge har blitt så flerkulturelt»?
  • Hva tror du en som levde i Norge for 100 år siden ville si var typisk norsk?
  • Hva tror du besteforeldrene dine ville si var typisk norsk da de vokste opp?
  • Er det noe du tror var bedre i Norge før i tiden? Er det noe som er bedre nå?

Oppgave: Diskuter påstander om hva som er typisk norsk

Last ned og skriv ut kortene med påstander (gjerne tosidig utskrift).

Del klassen inn i mindre grupper og bruk kortene med påstander til å diskutere hva som er typisk norsk. En på gruppa plukker opp et kort med en påstand, for eksempel: Det er typisk norsk å gå på tur. Påstanden er utgangspunktet for en diskusjon. Er dette virkelig typisk norsk? Kjenner dere dere igjen i påstanden? Liker alle nordmenn å gå på tur? Hvorfor tror dere dette oppfattes som typisk norsk? Er det bare i Norge man går på tur? Neste påstand kan for eksempel være: Det er typisk norsk å være nasjonalistisk? Er dere enige/uenige i denne påstanden? Hvorfor/hvorfor ikke?

Om ungdommene i filmen

Portrettfoto Noora Marie Ollila

Noora Marie Ollila

Jeg er 20 år. «Nordkalott-cocktail» er et begrep som passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, og i tillegg er jeg kvensk og er av samisk avstamning.

prtrettfoto av Karoline Karlsen

Caroline Karlsen

Jeg er tater-jente, men også norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.

Portrett av Inge Seigerud

Inge B. Seigerud

Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.

portrett av Natalie Preminger

Natalie Preminger

Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.

Prtrett av Rein Oskar Evensen

Rein Oskar Evensen

Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk- og teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Daniel – norsk og rom

Se også filmen «Daniel – norsk og rom» der Daniel på 21 år blant annet forteller om sitt forhold til Norge som hjemland og det å være norsk.

Filmen er laget av NAFO og Snøball i 2015

Nasjonale minoriteter

Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. I Norge legges det til grunn at gruppen skal ha minst 100 års tilknytning til landet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). De nasjonale minoritetene i Norge er en del av det norske samfunnet og har vært med å sette preg på landets historie. Samtidig har de nasjonale minoritetene vært utsatt for ekskludering og en streng assimileringspolitikk (Utdanningsdirektoratet, 2014).

Les mer om nasjonale minoriteter