Kompetansepakke om nyankomne

– til lærere som underviser elever og deltakere som er nye i Norge

Flerspråklighet som ressurs

Se filmen «Lærer Marianne forbereder seg på å ta imot nyankomne elever»

Mer innhold kommer i løpet av høsten 2022.

illustrasjon av mange personer med ulike farger

Kulturelt mangfold

  • Tre miniforelesninger
  • Kortfilm
  • Refleksjonsspørsmål

NB! Pakken er under utvikling. Mer relevant innhold kommer i løpet av høsten 2022.

Nyttige lenker

Nyankomne 6-16
Nyankomne 16-24