Kompetansepakke om nyankomne

– til lærere som underviser elever og deltakere som er nye i Norge

Flerspråklighet som ressurs

Filmserie i fire deler med oppgaver.

Kulturelt mangfold

  • Tre miniforelesninger
  • Kortfilm
  • Refleksjonsspørsmål
illustrasjon av mange personer med ulike farger

Nyttige lenker

Nyankomne 6-16
Nyankomne 16-24