Opptak fra webinar om læreplan i grunnleggende norsk

Se opptak av webinaret om den nye læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter med Irmelin Kjelaas.

Elever rekker opp hendene i et klasserom. Læreren står ved tavla.
Foto: Wavebreak3 / Adobe Stock

Mandag 19. oktober inviterte NAFO til webinar i forbindelse med fagfornyelsen. Webinaret hadde fokus på den nye Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og hvordan skolene kan arbeide med den i klasserommet. Det var stor interesse for temaet, og 850 deltakere meldte seg på webinaret.

Se opptaket

Opptak fra webinar om læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Last ned presentasjonen i PDF

Webinaret var ledet av Irmelin Kjelaas som er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Kjelaas har sittet i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og sitter nå i arbeidsgruppa som reviderer Utdanningsdirektoratets kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. Kjelaas jobber også med ulike forskningsprosjekter som omhandler språklig mangfold i skole og samfunn og språkopplæring for nyankomne flyktningungdommer.  

Irmelin Kjelaas