Webinar om ny læreplan i grunnleggende norsk

19. oktober inviterer NAFO til webinar om den nye læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter med Irmelin Kjelaas.