Opptak fra webinar om læreplan i grunnleggende norsk

Se opptak av webinaret om den nye læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter med Irmelin Kjelaas.