Webinar med HK-dir

Delta på webinar om høring av læreplaner for grunnopplæringen for voksne