Eden Tewelde Teklemichael

portrettfoto av Eden

Stilling: Nettlærer tigrinja
Utdanning:
Tlf. direkte: 67 23 83 09
E-post: EdenTewelde.Teklemichael@oslomet.no

Arbeidsområder

  • Fleksibel opplæring