Viktoria Holund (i permisjon)

Stilling: Rådgiver (permisjon)
Utdanning: Master i norsk som andrespråk
E-post: viktoria@oslomet.no