Eventyrposer og eventyrkofferter

Formidling av eventyr og fortellinger i barnehagen kan gjøres mer spennende med eventyrposer eller eventyrkofferter. En eventyrkoffert eller -pose er en samling konkreter (f.eks. gjenstander og tekstiler) knyttet til et eventyr. Å samle eventyr eller fortellinger i kofferter gjør det enkelt og raskt å ta dem frem, i tillegg til at barna både får se og kjenne på elementer fra eventyret mens det fortelles. Eventyrkofferter kan lages sammen med barna i barnehagen. NAFO har snakket med barnehageansatte som har gjort seg gode erfaringer med bruk av eventyrkofferter og samlet tips og eksempler.

Visuell støtte til muntlig eventyrformidling – Veslefrikk barnehage i Ålesund

Marte Sofie Smestad jobber i Veslefrikk barnehage i Ålesund og lager ofte språkkofferter. Hun forteller at «koffertene fungerer som visuell støtte til muntlig eventyrformidling i barnehagen. De koffertene som ikke inneholder små deler, kan barna også få leke med etterpå. Jeg bruker disse i samling og i smågrupper».

Foto av innhold i eventyrkoffert med dyr i stue.
Foto av innholdet i eventyrkoffert med sitteplass i stue.
Foto av innholdet i eventyrkoffert med elv, bro og dyr

Eventyrkofferter med mange detaljer. Foto: Marte Sofie Smestad

Koffertene brukes hver dag i ulike situasjoner – Den Blå Appelsin Kanvas-barnehage i Oslo

Marianne Løseth Sponås jobber som barnehagelærer i Den Blå Appelsin Kanvas-barnehage. Hun beskriver hvordan eventyrkoffertene i hennes barnehage ofte tas i bruk. I barnehagen har de fått gode tilbakemeldinger fra familier, som liker denne måten å formidle blant annet bøker.

Eventyrkoffert med Karius og Baktus i en munn,
Karius og Baktus i «munnen til Jens». Kofferten er laget av Julie Strøm Scheie.
Foto: Marianne Løseth Sponås
Dyrefigurer fra boken Gruffalo satt opp foran en presenning og grener i skogen
Dyrefigurer fra boken Gruffalo satt opp foran en presenning og grener i skogen.
Foto: Marianne Løseth Sponås

Marianne forteller at «det ble tatt utgangspunkt i eventyr og bøker barna kjenner til, men også noen nye. Vi har stort fokus på litteraturformidling i barnehagen, og språkkoffertene tar vi ofte ned for å bruke sammen med barna eller etter barnas egne ønsker. Vi pleier å sette dem opp tilgjengelig for barna for å skape et innbydende lekemiljø, både inne og ute. Vi ser at koffertene er noe som blir brukt hver dag og i flere ulike situasjoner, for eksempel både i smågrupper, men også tidlig på morgenen når barna sier hadet til foreldrene sine. Når vi har dem så tilgjengelige, er det enkelt for ansatte å finne frem en koffert og enten sette opp for å lage et lekemiljø, eller ta med seg en gruppe for å formidle og leke. Foreldrene har gitt tilbakemelding på hvor fint det er å ha koffertene så lett tilgjengelig, og at det er inspirerende å få formidlet bøker og eventyr på en annerledes måte.»

Eventyr og fortellinger fra ulike land – Duestien barnehage i Skien

I forbindelse med morsmålsdagen 2023 lagde Minoritetsspråklig førskoleteam i Duestien barnehage eventyrkofferter som en del av en større utstilling. Charlotte Hegge Wærstad skriver: «Her kunne personalet få litt inspirasjon og hente bøker på forskjellige språk med konkreter. Det var flere avdelinger som tok med noen av barna og så på utstillingen sammen. Vi har for eksempel laget en koffert full av «Barn som meg» der kan vi finne et transportmiddel og leke at vi reiser ut i verden.»

Foto av utstilling med figurer
Foto: Charlotte Hegge Wærstad
Foto av utstilling med plakater og figurer
Foto: Charlotte Hegge Wærstad

Formidling på flere språk

Duestien barnehage har hatt fokus på flerspråklig formidling og har funnet bøker og annet materiell på flere språk.

Foto av boka Pannekaka og koffert som illustrerer historien
Foto: Charlotte Hegge Wærstad

«Pannekaka kunne vi høre på russisk, thai eller tyrkisk, se i boka eller leke med konkretene i språkkofferten» forteller Wærstad.

Bilde av koffert med gjenstander som illustrerer tema brann og brosjyrer med informasjon om brannvern på flere språ
Foto: Charlotte Hegge Wærstad

Barnehagen har laget en koffert med tema brannvern. Brosjyrene som ligger foran kofferten, finnes på mange språk, og er utviklet av Norsk brannvernforening. De finnes på morsmål.no: Brannvern på mange språk

Videoeksempel: Eventyrkofferter fra hele verden – Kvaleberg skole i Stavanger

Kvaleberg skole har laget eventyrkofferter sammen med elevene sine. Eventyrene hadde opprinnelse fra ulike land i verden. I filmen forklarer kontaktlærer Marit Aksland hvorfor de valgte å synliggjøre mangfold i form av et eventyrprosjekt. Kontaktlærer Silje Dalva Skaale forklarer hvordan de videreførte prosjektet til et foreldremøte. Foreldrene fikk blant annet beskjed om å komme med eksempler på eventyr fra sin kultur. De flerspråklige lærerne som deltok i prosjektet, forteller at prosjektet skapte språkglede hos alle. Mange av disse elementene kan også gjenskapes i barnehagen.

Filmen er laget av Veilederkorpset i Stavanger kommune

Tips til arbeid med egne eventyrkofferter og -poser

Bruk gjerne NAFOs flerspråklige fortellinger (morsmal.no) som utgangspunkt for eventyrkofferter / eventyrposer. Fortellingene har opprinnelse fra ulike land i verden og finnes på mange språk. 

Både på avdelingene og på lager finnes det ofte noe som kan brukes i eventyrkofferter og eventyrposer. Bruk litt av tiden på en planleggingsdag eller et personalmøte til å lete frem ting som kan passe til ulike eventyr. Se hva dere har hjemme, og hør med familier om de har noe til overs.

Det er mye som kan brukes i eventyrkofferter, ikke bare leker og figurer. Gå på tur i naturen og samle steiner og kvister. Samle emballasje fra matvarer og andre artikler og gjenbruk. Bruk små stoffstykker eller gamle/slitte klær. Bakgrunner og illustrasjoner kan man finne ved å søke på nettet. Klipp og lim!

Eventyrposer og -kofferter bidrar til å samle konkreter knyttet til eventyr, fortellinger eller bøker. Samtidig kan posen brukes som underlag mens fortellingen formidles. Posen kan også brukes i lek sammen med barna. Bruk for eksempel posen til å trekke opp dyr som representerer en sang som skal synges. Trekk opp i samlingsstund og la barna være med på å koble gjenstand mot sang, rim eller regle. En katt? Vi synger “Lille kattepus”. En ku? Vi synger “Kua mi!”

Lån flerspråklige eventyrposer fra Det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek låner ut eventyrposer som illustrerer flere eventyr.
Lån en eventyrpose – Det flerspråklige bibliotek (bibliotekutvikling.no)

Foto av fire figurer og en bok

Innholdet i en av eventyrposene. Foto: Det flerspråklige bibliotek