Glimt fra et flerspråklig klasserom

I mars 2016 dukket det opp en blogg som har fått mye oppmerksomhet. Bloggen handler om grunnskoleopplæring for ungdommer over 16 år. Tone Evensen, som står bak bloggen, har jobbet på NAFO i tre år og er nå tilbake som lærer. Bloggen hennes presenterer idéer til praktisk og variert undervisning i og utenfor klasserommet og knytter seg til aktuell forskning. Ressurser fra NAFO og Tema Morsmåls nettsider benyttes i blogginnleggene, og det har også vært et samarbeid med Tema Morsmål om undervisningsopplegg på pashto og dari.

Variert og praktisk undervisning
Blogginnleggene har en stor spennvidde, og inspirerer til nytenkning. Noen handler om bruk av musikk i språkopplæringa med lenker til videoer og tekster, og hvordan dette kan brukes. Andre har idéer til hvordan språklæring kan foregå utenfor klasserommet, på en utflukt til sjøen eller en bondegård. Flere innlegg viser eksempler på tekstarbeid og førforståelse med bruk av sirkelmodellen hentet fra sjangerpedagogikk. Bloggen har også en oversikt over apper og digitale verktøy til bruk i undervisningen.

Flerspråklighet i undervisningen
Et av de første innleggene på bloggen viser hvordan læreren kan inkludere elevenes morsmål i opplæringen selv om man ikke har tilgang på tospråklig lærer. Det er eksempler på hvordan ressurser fra Tema Morsmål og skolekassa.no benyttes i undervisningen, samt nyhetssendinger fra TV2 skole. Det har vært innlegg om eventyr på mange språk fra mange land, og det har også vært skrevet om arbeid med statistikk knyttet til at elevene har intervjuet medelever om språklæring og morsmål.

En flyktningekompetent lærer
I tillegg til praktiske undervisningsopplegg handler bloggen også om livssituasjonen til enslige mindreårige asylsøkere på mottak og i skole. Et av de første innleggene fortalte om da læreren ble invitert hjem til elevene på asylmottaket på middag, dans og kortspill. Et annet innlegg fikk overskriften «En flyktningkompetent lærer» og knytter seg til forskning om enslige mindreårige. Her vektlegges det at skolen og læreren kan spille en svært viktig rolle i livet til unge asylsøkere. Dette kan være med å bidra til å normalisere en krevende hverdag for denne elevgruppen.

Lenker
Glimt fra et flerspråklig klasserom

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord