Filmer om matematiske systemer i ulike språk

Matematikklærere i alle skoleslag vil ha nytte av å få en forklaring på forskjeller i matematikk mellom norsk og en del aktuelle morsmål i norsk skole. Kikora har i samarbeid med Wiggo Kilborn laget noen korte filmer om tall, de fire regneartene, tid, klokke og kalender som sammenligner norsk og språkene arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja.

Arabisk

Tall på arabisk (youtube.com)
De fire regnartene på arabisk (youtube.com)
Tid, klokke og kalender på arabisk (youtube.com)

Dari

Tall på dari (youtube.com)
De fire regneartene på dari (youtube.com)
Tid, klokke og kalender på dari (youtube.com)

Pashto

Tall på pashto (youtube.com)
De fire regneartene på pashto (youtube.com)
Tid, klokke og kalender på pashto (youtube.com)

Polsk

Tall på polsk (youtube.com)
De fire regneartene på polsk (youtube.com)
Tid, klokke og kalender på polsk (youtube.com)

Somali

Tall på somali (youtube.com)
De fire regneartene på somali (youtube.com)
Tid, klokke og kalender på somali (youtube.com)

Tigrinja

Tall på tigrinja (youtube.com)
De fire regneartene på tigrinja (youtube.com)
Tid, klokke og kalender på tigrinja (youtube.com)