Naturfag på flere språk

Her finner du læringsressurser i naturfag på flere språk.

Logoen til morsmal.no. En snakkeboble med bokstaven m inne i.

Naturfag på morsmal.no

På morsmal.no finner du  gratis ressurser i naturfag på flere språk innenfor en rekke fagområder i naturfag.

lenkebilde til Skolekassa.no

Naturfag på skolekassa.no

På Skolekassa.no finner du et utvalg digitale læremidler i naturfag fra ulike tilbydere. Nettstedet har ressurser på flere språk. Velg språk øverst til høyre.

Lumbrikus

Læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Lumbrikus tar oss med på en eventyrlig reise hvor vi lærer om mangfold i naturen. Vi kan lese og høre historiene på norsk, arabisk, somali og tigrinja. Verket er opprinnelig skrevet for 5.-7. trinn, men ressursen inneholder et rikt utvalg av oppgaver og små faktatekster som også kan brukes av både yngre og eldre elever.

Newton på flere språk

NRK Skole for flere har klipp fra Newton dubbet på dari, arabisk, pashto, kurmanji og tigrinja. Newton tar for seg en rekke naturfaglige tema.