Naturfag

Her finner du læringsressurser i naturfag på flere språk.

lenkebilde til Skolekassa.no

skolekassa.no

På Skolekassa.no finner du et utvalg digitale læremidler i naturfag fra ulike tilbydere. Nettstedet har ressurser på flere språk. Velg språk øverst til høyre.

Newton på flere språk

NRK Skole for flere har klipp fra Newton dubbet på dari, arabisk, pashto, kurmanji og tigrinja. Newton tar for seg en rekke naturfaglige tema.

foto av et veiskilt

Klimafilmer på flere språk

Klimafilm består av filmer og tilhørende ressurser med oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klima. Hver film har en varighet på 8-10 minutter og har et tydelig tema. Filmserien danner tilsammen et helhetlig bilde av fagfeltet. Filmene og de tilhørende ressursene dekker kompetansemål for fagene naturfag, samfunnsfag, geografi, geofag, biologi, teknologi og forskningslære (ToF), norsk og KRLE. Filmer og oppgaver er tilgjengelig på engelsk, sorani, kurmanji, arabisk og somali, samt oppgaver også på nynorsk.

Lumbrikus

Læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Lumbrikus tar oss med på en eventyrlig reise hvor vi lærer om mangfold i naturen. Vi kan lese og høre historiene på norsk, arabisk, somali og tigrinja. Verket er opprinnelig skrevet for 5.-7. trinn, men ressursen inneholder et rikt utvalg av oppgaver og små faktatekster som også kan brukes av både yngre og eldre elever.