Opplæringspakken Ny i norsk

Utdanningsetaten i Oslo kommune har utviklet Opplæringspakken Ny i norsk som skal støtte nyankomne elevers opplæring i norsk i en overgangsperiode. Den inneholder blant annet materiell til velkomstsamtale, intensive norskkurs og en rekke nyttige ressurser til bruk i språkopplæringen. Opplæringspakken er laget for nyankomne elever på 1. – 2. trinn som begynner direkte i ordinære klasser, men skolen kan vurdere om den også kan benyttes av enkelte elever på 3. og 4. trinn. Innholdet vil også være relevant for nyankomne elever i innføringstilbud.

Velkomstsamtale for nyankomne elever på 1. og 2. trinn

Skolens prosedyrer for å ta imot nye elever bør inneholde en særskilt plan for mottak av de nyankomne elevene på 1. og 2. trinn. I Ny i norsk er det utviklet en samtaleguide for velkomstsamtalen og en kartleggingsguide med tilhørende ressurser. 

Foto: Utdanningsetaten i Oslo

Intensive norskkurs

Det er utviklet tre intensive norskkurs for elever som ikke snakker norsk språk ved skolestart på 1. og 2. trinn: God start, grunnleggende ferdigheter og Norsk intensivt språkkurs (NISK). To av disse kursene er nå tilgjengeliggjort for alle. NISK er kun tilgjengelig for skoler i Oslo og krever kursing.

Foto: Utdanningsetaten i Oslo

Ulik organisering av opplæring for nyankomne elever

Opplæringspakken Ny i norsk er laget av Utdanningsetaten i Oslo kommune. Den er derfor tilpasset organiseringen av opplæringstilbudet for Osloskolen. Kommuner organiserer opplæringstilbudet til nyankomne elever på ulike måter. Innholdet i denne ressursen kan tilpasses uavhengig av organiseringen, om elevene går i egne innføringstilbud eller om de går i ordinære klasser.