Registrering (FLORO / utredning)

Hvis du allerede har tilgang til leseprøvene, men ønsker tilgang til FLORO, eller omvendt, ta kontakt med Helene Fulland. Du behøver ikke å fylle ut registreringsskjema under.

Dersom du er sertifisert i bruken av FLORO, kan du få tilgang til FLORO-dokumentene ved å registrere deg her:

Prøvene er utviklet av NAFO ved Liv Bøyesen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

NAFO eier rettighetene til materiellet. Det er kun sertifiserte brukere som skal ha tilgang til å bruke verktøyet. Det er forbudt å kopiere, mangfoldiggjøre og dele materiellet med andre.

Ta kontakt med Helene Fulland om du har spørsmål om FLORO-prøvene.

Les mer om FLORO

Registrering

Husk å bruke en offisiell jobb e-postadresse. Du vil motta en e-post når registreringen er godkjent.

NB: Systemet støtter ikke brukernavn og passord som inneholder bokstavene æ ø å og mellomrom.