Registrering (FLORO / utredning)

Hvis du allerede har tilgang til leseprøvene, men ønsker tilgang til FLORO, eller omvendt, ta kontakt med Helene Fulland. Du behøver ikke å fylle ut registreringsskjema under.

Om du arbeider i førstelinjetjenesten og er skolert i bruken av FLORO, kan du få tilgang til FLORO-dokumentene ved å registrere deg her:

Prøvene er utviklet av NAFO ved Liv Bøyesen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. ©NAFO

Det er ikke anledning til å bruke, kopiere, mangfoldiggjøre eller spre utredningsprøvene.

Ta kontakt med Helene Fulland om du har spørsmål om FLORO-prøvene.

Les mer om FLORO

Registrering

Husk å bruke en offisiell e-postadresse. Du vil motta en e-post når registreringen er godkjent.