Jon Håkon Schultz

Foto av Jon Håkon Schultz

Stilling:  Professor II i pedagogisk psykologi
Utdanning: Cand.ed. og Dr.polit. i spesialpedagogikk samt Ph.D med fokus på medisinsk antropologi.

E-post: j.h.schultz@uit.no

Arbeidsområder

  • Hvordan kriser og traumer påvirker læring