Inkludering og mangfold: webinarer

Osloskolen i samarbeid med OsloMet og UiO

Logoene til arrangørene

Gjennom skoleåret 2021/22 har Oslo kommune i samarbeid med OsloMet og UiO arrangert fem webinarer med tittel Inkludering og Mangfold.

Flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser

I dette webinaret snakker Marit Lunde og Dag Fjæstad (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) om «Flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser».

Med rom for språklig og kulturelt mangfold- en praksisnær tilnærming

I dette webinaret snakker Thomas Eri (OsloMet) om mangfold og inkludering, og om hvordan læreren kan skape en inkluderende praksis i klasserommet.

Flere webinarer

Lenke til de tre første webinarere i rekken: «Mangfold og inkludering i lys av overordnet del LK-20», «Kulturell kompleksitet og hypermangfold» og «Interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet».