Kontrastive beskrivelser

Albansk
Husby, Olaf (1999). En kort innføring i albansk. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Arabisk
Mejdell, Gunvor (1990). Arabisk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Berbersk
Endresen, Rolf Theil (1990). Berbersk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Bosnisk / kroatisk / serbisk
Mønnesland, Svein (1990). Serbokroatisk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Filipino
Husby, Olaf (2000). En kort innføring i filipino. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Hindi
Kristiansen, Knut (1990). Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Wiull, Hans Olaf (2006). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og hindi. VOX

Kinesisk
Husby, Olaf og Jin, Fufen (2006). Innføring i kinesisk for nordmenn: innføring i norsk for kinesere. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Latvisk
Danemark, Nils (1994). Latvisk og norsk – ei stutt samanlikning. I NOA nr. 19/1994. Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (Distribueres av Novus forlag)

Persisk
Husby, Olaf (1989). Norsk – persisk kontrastiv grammatikk. Friundervisningens forlag

Wiull, Hans Olaf (2008). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og persisk. VOX

Panjabi
Kristiansen, Knut (1990). Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk«. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Polsk
Biskup, Zofia (1988). Noen grunnleggende forskjeller mellom polsk og norsk. I NOA nr. 6/1988. Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (Distribueres av Novus forlag)

Tveit, Roy G. (2011). Å lære norsk når polsk og tysk er morsmål. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Russisk
Grønland, Elena (1992). Hva er vanskelig for russisktalende studenter i norsk grammatikk? I NOA nr. 15/1992. Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (Distribueres av Novus forlag)

Spansk
Ladrero, Carmen (1990). Spansk – norsk kontrastiv analyse. Friundervisningens forlag

Somali
Husby, Olaf (2001). En kort innføring i somali. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Wiull, Hans Olaf (2006). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og somali. VOX

Swahili
Wiull, Hans Olaf (2010). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og swahili. VOX.

Tamilsk
Husby, Olaf og Elisabeth Silva (1992). Tamilsk grammatikk. Friundervisningens forlag

Thai
Andersen, Hilde (1987). Thai – norsk. Kontrastiv fonologisk analyse for lærere som underviser i norsk som andrespråk. I NOA nr. 4/1987. Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (Distribueres av Novus forlag)

Wiull, Hans Olaf (2009). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og thai. VOX

Tyrkisk
Brendemoen, Bernt (1990). Tyrkisk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Tysk
Tveit, Roy G. (2011). Å lære norsk når polsk og tysk er morsmål. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Urdu
Kristiansen, Knut (1990). Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Vietnamesisk

Andenæs, Ellen (1984). Vietnamesisk og norsk språkstruktur. I Hvenekilde, Anne og Else Ryen (red). ”Kan jeg få ordene dine, lærer?”. Oslo: LNU/Cappelen.

Bruland, Johan, Øivin Andersen og Nguyên Thiên Co (1979). Norsk – vietnamesisk kontrastiv grammatikk. Friundervisningens Forlag.

Rosén, Victoria (1999). Vietnamesisk. En kontrastiv og typologisk introduksjon. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Wiull, Hans Olaf (2007). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og vietnamesisk. VOX

Kontrastive beskrivelser som omfatter mer enn ett språk

Bøyesen, Liv (1999). En kort oversikt over albansk, arabisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. I Hauge, An-Magritt. Lærerveiledning småskolen. Generell del. Norsk som andrespråk for språklige minoriteter. Oslo: Cappelen.

Eriksen, Pål Kristian (2019). Nye språk i Norge – en språkoddyssé. Oslo: PAX forlag (Inneholder beskrivelser av flere av store innvandrerspråk i Norge)

Husby, Olaf og Marit Kløve (1998). Andrespråksfonologi, Teori og Metodikk. Oslo: AdNotam Gyldendal. (Det norske lydsystemet, og de større enhetene i talen sammenliknes med språkene arabisk, japansk, kantonesisk, spansk, serbokroatisk og vietnamesisk.)

Husby, Olaf (2017). Innvandreres morsmål. En ressursbok for lærere. Fagbokforlaget (inneholder beskrivelser av albansk, dari, rumensk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.)

Imenes, Sonja Strømme og Arne Torvik (1989). Norsk som andrespråk. Språk- og kulturbakgrunn. Oslo: Aschehoug (Inneholder kontrastive beskrivelser av norsk – vietnamesisk, norsk – kinesisk og norsk – thai)

Mac Donald, Kirsti og Else Ryen (2019). Strukturer i morsmål og målspråk. I Selj, Elisabeth og Else Ryen (red.). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Beskriver en rekke forskjeller mellom norsk og andre språk)

Lie, Svein (1990). Kontrastiv grammatikk – med norsk i sentrum. Oslo: Novus forlag (Beskriver en rekke forskjeller mellom norsk og andre språk)