Hvordan jobbe med temaene i barnehagen?

Ved at barnehagens ledelse setter av tid på personalmøter og avdelings-/basemøter, vil hele personalet få mulighet til å bli involvert i kompetanseutvikling om arbeid med flerspråklighet i barnehagen. Det kan være nyttig å sette opp en plan for progresjon.

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.

Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre (Rammeplan 2017).

Forslag til hvordan barnehagen kan arbeide med temaene:

Individuelt

  • lese artikler til aktuelt tema
  • svare på refleksjonsspørsmålene som forberedelse til avdelings-/basemøte
  • skrive ned en praksisfortelling som berører temaet

Avdelings-/basemøter

  • diskutere refleksjonsspørsmålene og bli enige om et viktig satsingsområde for avdelingen/basen framover
  • dele praksisfortellinger og stille hverandre refleksjonsspørsmål til fortellingene
  • diskutere observasjoner under aktuelt tema

Personalmøter

  • fortelle hverandre om de ulike avdelingenes/basenes satsingsområder
  • se filmene til temaet
  • diskutere refleksjonsspørsmålene til filmene i grupper
  • sammenfatte hvilke konsekvenser diskusjonene har for barnehagens videre arbeid

Hvordan jobbe med temaet i barnehagen? (pdf)

[button color=»white» size=»small» link=»//nafo.oslomet.no/kompetanseheving/veier-til-sprak-barnehage/»]Temaoversikt[/button]