Flerspråklighet som ressurs

Denne filmen er en del av en filmserie. Flere episoder kommer i løpet av høsten 2022.

Film: Lærer Marianne forbereder seg på å ta imot nyankomne elever

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved OsloMet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2022
Brandengen skole, Drammen
Lengde: 9:45

Marianne Gaasø har jobbet med flerspråklige elever i 20 år. De siste 15 årene har hun vært spesielt opptatt av elever som er nye i Norge. I denne filmen forbereder hun seg til å ta imot nyankomne elever. Hun forteller om hvordan hun bruker elevenes flerspråklighet som ressurs selv om hun ikke selv snakker disse språkene.

Lenker til flerspråklige ressurser omtalt i filmen

Plakatar (nafo.oslomet.no) – Flerspråklige plakater, blant annet velkommen-plakat, hei-plakat og ordet «Fred» på flere språk.

Veilederkorpset skole – Språkplakater (google.com) – Plakater med «Lær et par ord på…». Finnes på mange ulike språk.

Barnebøker for Norge (barneboker.no) – Enkle afrikanske fortellinger med bilde, tekst og lyd.

Tiny Books | Vaikų žemė (vaikuzeme.lt) – Små bøker på baltiske språk, også ukrainsk og engelsk.

morsmål.no – (morsmal.no) – Mange ulike opplegg knyttet til tospråklig undervisning og informasjonsmateriell på flere språk.

Tegneserier, sanger og tall på flere språk

Pepper&Carrot (peppercarrot.com) – Tegneserie på 59 språk

We Don’t Talk About Bruno (In 21 Languages) (From «Encanto») – YouTube – Kjente sanger fra ulike Disneyfilmer finnes i flerspråklige versjoner og er lette å søke opp på youtube.

70 People Show How to Count to Ten in Their Country | Condé Nast Traveler – YouTube – Det finnes mange ulike fraser du kan søke opp på Youtube, som «count to 10 multilanguange».

Flerspråklighet som ressurs