Mulig å tilby mer grunnskoleopplæring

Stortinget har vedtatt at fylkeskommunene og kommunene skal få mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring til elever med rett til videregående opplæring dersom de har behov for det.

En ordning for alle
Lovendringen gjelder alle elever som har behov, men særlig minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge vil trenge tilbudet for å bli bedre rustet til å gjennomføre videregående. I dag får mange nyankomne vitnemål fra grunnskolen og rett til videregående opplæring selv om de kun har gått få år i norsk skole, og mange av disse faller fra. Særlig utsatt er de med lite skolegang fra hjemlandet.

Larvik utgangspunktet
Ordningen bygger på et vellykket forsøk ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Der har kommunen ved Larvik Læringssenter og fylkeskommunen ved Thor Heyerdahl videregående skole samarbeidet om differensiert opplæring i grunnskolefag for unge med kort botid i det de kaller Kombinasjonsklassen.

Samarbeid gir større mulighet for differensiering
Samarbeidet mellom fylkeskommune og kommune gir et større elevgrunnlag, og det gir økt mulighet for gruppedeling. I Kombinasjonsklassen har de nivådelte grupper i alle fag, og pga at gruppene legges parallelt, kan elever være på ulike nivåer i ulike fag.

Gir bedre muligheter i videregående opplæring
Erfaringen fra forsøket med Kombinasjonsklassen viser at elevene som har gått der har fått bedre forutsetninger for å mestre videre skolegang. Elever som har gått der før Vg1 gjennomfører og består videregående opplæring i langt større grad enn tilsvarende elever gjorde tidligere.

Les mer
Mer informasjon om Kombinasjonsklassen Thor Heyerdahl vgs