NAFO vant pris for beste praksis

NAFO mottok i dag en pris for sitt arbeid med universell utforming av IKT på OsloMet. Prisen ble delt ut av digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

NAFO har den siste tiden engasjert seg stort i universell utforming. Nå har vi også vunnet pris for innsatsen. Prisen «Beste praksis ved OsloMet» ble delt ut i dag.

Juryens begrunnelse

«Vinneren har lagt ned betydelig og direkte innsats innen formidling og implementering av universell utforming av IKT. De har tatt initiativ til å arrangere workshoper for både redaktører og ansatte for å lære bort hvorfor og hvordan lage universelt utformede dokumenter. De produserer og publiserer digitalt læringsmateriell på forskjellige språk for barnehager og skoler. Det er viktig at digitalt læremateriell kommer ut i et format som kan være til nytte for alle. Det å tilrettelegge på flere språk, samtidig som man vektlegger universell utforming og brukervennlighet, er en viktig kombinasjon. Arbeidet er av nasjonal betydning, og har innvirkning ut over OsloMet.»

Prisutdeling av digitaliseringsminister

Under et frokostseminaret for å markere FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3. desember 2019 delte digitaliseringsminister Nikolai Astrup ut prisen. Under åpningen av seminaret poengterte rektor ved OsloMet, Curt Rice, hvor viktig arbeidet med universell utforming er.

Ildsjel-prosjektet

Prisen på kr. 10 000, kommer fra prosjektmidler for «Implementering av universell utforming av IKT ved OsloMet» (ildsjel-prosjektet) finansiert av Universell – nasjonal pådriver i høyere utdanning.