NAFO-vant-pris-for-beste-praksis

Lene Østli, Marit Lunde og Sissel Persen ved NAFO.

Lene Østli, Marit Lunde og Sissel Persen fra NAFO holder en stor sjekk.

Lene Østli, Marit Lunde og Sissel Persen fra NAFO holder en stor sjekk.