Dag Fjæstad

Foto av Dag Fjæstad

Stilling: Seksjonssjef
Utdanning: Cand. philol.
Tlf. direkte: 67 23 53 24
E-post: dag.fjastad@oslomet.no

Arbeidsområder

  • Norsk / norsk som andrespråk
  • Videregående opplæring
  • Koordineringsansvarlig for skoleeiernettverk videregående opplæring

Publikasjoner og formidling