Kristin Lund


Stilling: Rådgiver
Utdanning: Allmennlærer
Tlf. direkte: 67 23 58 82
E-post: kristin.lund[at]oslomet.no
 
 
 
 
 
 

Arbeidsområder
  • Stipendordningen for minoritetsspråklige lærere
  • Administrative oppgaver
  • Skolekassa
  • Fleksibel opplæring