Marianne Grødum

Portrettfoto av Marianne Grødum_kvinne med langt lyst hår og briller

Stilling: Seniorrådgiver
Utdanning: cand.polit med hovedfag i sosialantropologi. Videreutdanning i flerkulturell pedagogikk og flerkulturelle utdanningsstudier.
Tlf: 67 23 69 83
E-post: Marianne.Grodum@oslomet.no

Arbeidsområder

  • Grunnskole
  • Kompetanseutvikling og veiledning
  • Nyankomne elever
  • Tospråklig fagopplæring
  • Skoleeiernettverk grunnskolen
  • Kombinasjonsforsøket i voksenopplæringen