Marit Lunde

portrettfoto av Marit Lunde

Stilling: Senterleder
Utdanning: Allmennlærer med utdanning i flerkulturell forståelse og norsk som andrespråk
Tlf. direkte: 67 23 53 22
E-post: marit.lunde@oslomet.no

Arbeidsområder

  • Overordnet ansvar for senteret
  • Spesielt ansvar for: personal, økonomi og strategi, styringslinja til OsloMet – storbyuniversitetet
  • Informasjonsansvarlig
  • Overordnet ansvar for prosjektstyring

Publikasjoner og formidling