Marit Lunde

portrettfoto av Marit Lunde

Stilling: Seksjonssjef
Utdanning: Allmennlærer med utdanning i flerkulturell forståelse og norsk som andrespråk
Tlf. direkte: 67 23 53 22
E-post: marit.lunde@oslomet.no

Arbeidsområder

  • Leder for Fleksibel opplæring
  • Grunnskole
  • Norsk som andrespråk

Publikasjoner og formidling