Ragnhild Stautland

Portrettbilde av Ragnhild

Stilling: Rådgiver
Utdanning: Lektor med master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i begynneropplæring.
Tlf: 67 23 51 56
E-post: ragnsta@oslomet.no

Arbeidsområder

  • Kompetanseutvikling
  • Tospråklig fagopplæring
  • Nyankomne elever
  • Kartlegging av flerspråklige barn
  • Grunnskole