Solveig Berg Johnsen

foto av Solveig Berg Johnsen

Stilling: Seniorrådgiver (i permisjon)
Utdanning: Master i norsk som andrespråk

Publikasjoner og formidling