Solveig Berg Johnsen

foto av Solveig Berg Johnsen

Stilling: Seniorrådgiver
Utdanning: Master i norsk som andrespråk
E-post: solveig.bergjohnsen@oslomet.no
Tlf: 67 23 86 65

Ansvarsområder

  • LEXIN
  • Kommunikasjon

Publikasjoner og formidling