Solveig Berg Johnsen

 
Stilling: Seniorrådgiver
Utdanning: Master i norsk som andrespråk
Tlf: 67 23 86 65
E-post: solbj[at]oslomet.no

Arbeidsområder
  • Prosjektleder for LEXIN og Bildetema
  • Kommunikasjon
  • Norsk som andrespråk
  • Voksenopplæring
Publikasjoner og formidling