Grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk – 1

Tospråklig opplæring i grunnleggende norsk på ukrainsk 1 er et tilbud til elever på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i den videregående opplæringen som har lite eller ingen kjennskap til norsk fra før. Innholdet i undervisningen tar utgangspunkt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Tilbudet i Fleksibel opplæring er ment som et supplement til den ordinære undervisningen og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk.

Målgruppe

Målgruppen for tilbudet er elever i grunnskolen på 5.–7. trinn og 8.–10. trinn, samt elever i videregående opplæring som har rett til særskilt språkopplæring og som har behov for tospråklig opplæring i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk.

Om undervisningen

Elevene som deltar, vil få nettundervisning med en tospråklig nettlærer og tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen digilær.no. Innholdet på plattformen er tilgjengelig på bokmål og nynorsk. Undervisningen følger en temaplan, og innholdet i plattformen er delt inn i tilsvarende temaer. I forkant av undervisningsøktene må elevene gå gjennom innholdet og lære vokabularet knyttet til temaet for å kunne følge undervisningen som blir gitt. Læreren ved den lokale skolen må sørge for at det blir satt av tid til disse forberedelsene.

Praktisk informasjon

Hver skole får tilbud om én fast undervisningsøkt i uken på 45 minutter. NAFO tildeler faste tidspunkter for undervisning, og vil forsøke, så langt det går, å ta hensyn til hvilke tidspunkter som passer for skolene. Skolene melder inn hvilke tidspunkter som passer i påmeldingsskjemaet. Undervisningen starter i uke 6 og varer til og med uke 22.