Grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk – 2

Grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk 2 er opplæring i grunnleggende norsk over nivå 1 for elever som har behov for å utvide ordforrådet sitt på norsk, ta i bruk språket i ulike sammenhenger og uttrykke seg både muntlig og skriftlig på norsk.

Innholdet i undervisningen tar utgangspunkt i læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Tilbudet i Fleksibel opplæring er ment som et supplement til den ordinære undervisningen og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk.

Målgruppe

Målgruppen for tilbudet er elever i grunnskolen på 8.–10. trinn, samt elever i videregående opplæring som har noe kjennskap til norsk fra før, og som har rett til særskilt språkopplæring.

Opplæringen kan være aktuell for:

Om undervisningen

Elevene som deltar, vil få nettundervisning med en tospråklig nettlærer og tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen digilær.no. Undervisningen følger en temaplan, og innholdet i plattformen er delt inn i tilsvarende temaer. I forkant av undervisningsøktene må elevene gå gjennom innholdet og lære vokabularet knyttet til temaet for å kunne følge undervisningen som blir gitt. Læreren ved den lokale skolen må sørge for at det blir satt av tid til disse forberedelsene.

Praktisk informasjon

Hver skole får tilbud om én fast undervisningsøkt i uken på 45 minutter. NAFO tildeler faste tidspunkter for undervisning, og vil forsøke, så langt det går, å ta hensyn til hvilke tidspunkter som passer for skolene. Skolene melder inn hvilke tidspunkter som passer i påmeldingsskjemaet. Undervisningen starter i uke 6 og varer til og med uke 22.