Grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk – Kurs 2

Grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk 2 er opplæring i grunnleggende norsk over nivå 1 for elever som har behov for å utvide ordforrådet sitt på norsk, ta i bruk språket i ulike sammenhenger og uttrykke seg både muntlig og skriftlig på norsk. 

Innholdet i undervisningen tar utgangspunkt i læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Tilbudet i Fleksibel opplæring er ment som et supplement til den ordinære undervisningen og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk. 

Målgruppe

Målgruppen for tilbudet er elever i grunnskolen på 8.–10. trinn, samt elever i videregående opplæring som har noe kjennskap til norsk fra før, og som har rett til særskilt språkopplæring. 
Kurs 2 blir tilgjengelig for elever på 5.-7. trinn våren 2025 

Opplæringen kan være aktuell for: 

  • Elever som har bodd en stund i Norge og som fortsatt har behov for forsterket opplæring i norsk med støtte på ukrainsk 

Om undervisningen

Elevene som deltar, vil få nettundervisning med en tospråklig nettlærer og tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen digilær.no. Undervisningen følger en temaplan, og innholdet i plattformen er delt inn i tilsvarende temaer. I forkant av undervisningsøktene må elevene lese en tematisk tekst og ta i bruk ordforråd knyttet til temaet. Nettundervisningen bygger videre på innholdet på plattformen.   Læreren ved den lokale skolen må sørge for at det blir satt av tid til disse forberedelsene. 

Praktisk informasjon

Hver skole får tilbud om én fast undervisningsøkt i uken på 45 minutter. NAFO tildeler faste tidspunkter for undervisning, og vil forsøke, så langt det går, å ta hensyn til hvilke tidspunkter som passer for skolene. Skolene melder inn hvilke tidspunkter som passer i påmeldingsskjemaet. Første møte med nettlærer i plattformen er i uke 37. Undervisning etter temaplan starter i uke 38 og varer til og med uke 50. 

Det kan forekomme justeringer på innplassering på nivå etter de første ukene med nettlærer. 

*Pris

Skolen betaler en egenandel på 1500 kr. per elev som deltar. Prisen er den samme uavhengig av om eleven deltar på ett eller to kurs.