Matematikk – tospråklig opplæring med støtte på ukrainsk

Fleksibel opplæring tilbyr tospråklig opplæring i matematikk med støtte på ukrainsk. 

Tilbudet i Fleksibel opplæring er ment som et supplement til den ordinære undervisningen og er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk. 

Målgruppe

Målgruppen for tospråklig fagopplæring i matematikk er nyankomne elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Tilbudet egner seg for elever som har rett til særskilt språkopplæring og som har behov for tospråklig fagopplæring i matematikk med støtte på ukrainsk. 

Om undervisningen

Elevene følger digital sanntidsundervisning med støtte på ukrainsk. Undervisningen og tospråklig støttemateriell skal hjelpe elevene med å lære norske ord og begreper som blir brukt i matematikkundervisningen på skolen. Målet er at elevene skal få støtte til å ta i bruk og utvikle faglige ferdigheter i matematikk for å kunne delta i den ordinære undervisningen. Elevene får tilgang til ordlister som inneholder forklaring av matematikkbegreper på norsk med oversettelse til ukrainsk. 

NAFO tildeler faste, ukentlige tidspunkter med undervisning på bakgrunn av skolenes ønsker. Sanntidsøktene med den tospråklige læreren varer i 45 minutter. Første møte med nettlærer i plattformen er i uke 37. Undervisningen starter i uke 38 og varer til og med uke 50.

Det kan forekomme justeringer på innplassering på nivå etter første uke med nettlærer. 

*Pris

Skolen betaler en egenandel på 1500 kr. per elev som deltar. Prisen er den samme uavhengig av om eleven deltar på ett eller to kurs.