Skolekassa

Skolekassa.no er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser. Målgruppen for Skolekassa er elever og deltakere med kort botid i Norge og elever og deltakere  med norsk som andrespråk. På Skolekassa finner du ressurser i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og morsmål. I tillegg finner du ressurser til kombinasjonsklasser eller innføringstilbud i videregående opplæring og voksenopplæring. Skolekassa har læringsressurser med støttespråkene arabisk, dari, kurmanji, pashto, tigrinja, russisk, ukrainsk og engelsk i tillegg til norsk.

lenkebilde til Skolekassa.no

Bakgrunn

Skolekassa.no ble opprettet i februar 2016. Kunnskapsdepartementet besluttet at det skulle opprettes en elektronisk portal med læringsressurser og læremidler for asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven. På grunn av stor tilstrømming av flyktninger skulle Skolekassa fungere som en støtte i opplæringstilbudet. Utdanningsdirektoratet har hatt ansvaret for utviklingen i samarbeid med NAFO og andre på OsloMet – storbyuniversitetet.

Formålet med Skolekassa

Formålet med Skolekassa er å gjøre digitale læremidler og læringsressurser tilgjengelige, slik at de kan fungere som en støtte i opplæringstilbudet. Ressursene kan også brukes i hjemmearbeid og av andre som jobber med opplæringsrelaterte aktiviteter som for eksempel leksehjelp og frivillige norskkurs. Skolekassa samler ressurser fra læremiddelutviklere, forlag, nasjonale sentre og andre, og ressursene presenteres på sju ulike språk. Nettsiden blir kontinuerlig utviklet med oppdatert innhold.

Tilgang til Skolekassa

Skolekassa består av både ressurser som er gratis, og dermed åpne for alle, og av ressurser som er lisensbelagt, og derfor bare er åpne for brukere med lisens.