Fylkeskommunalt skoleeiernettverk

I mai 2011 ble det etablert et skoleeiernettverk for videregående opplæring. Hensikten var å skape et forum for informasjonsspredning, erfaringsutveksling og skolering for administrative tilsatte i fylkeskommunene. Nettverket har spesielt fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap. På nettverksmøtene diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til nasjonale og fylkeskommunale føringer innenfor opplæringen av minoritetsspråklige elever.

Kontaktperson

Dag Fjæstad

Presentasjoner fra tidligere samlinger

Tromsø 25. og 26. april 2019

Oslo 9. og 10. april 2018