Sirius-nettverket

Sirius (The European Policy Network on the Education of Children and Young People with a Migrant Background) ble opprettet i 2012 etter initiativ fra EU-kommisjonen.

logo til sirius

Målsetting

Nettverket ble etablert for å fremme utviklingen av nasjonenes og EUs politikk på området opplæring av minoritetsspråklige barn og unge, og arbeidet skal være basert på forskning og erfaringer fra praksisfeltet. Nettverket skal også være en plattform for samarbeid mellom beslutningstakere, interesseorganisasjoner, forskere og praktikere innenfor området opplæring av barn og unge med minoritetsbakgrunn, og det skal legges til rette for utveksling av ideer og overføring av informasjon mellom deltakerne.

Organisering

De første årene ble arbeidet i organisasjonen finansiert av EUs Lifelong Learning Programme. I 2017 ble Sirius omgjort til en såkalt international non-profit making association (Association internationale sans but lucratif) med sekretariat i Brussel.

Medlemsorganisasjoner i 21 land

Sirius har nå 41 medlemsorganisasjoner i 21 land. NAFO og Høgskolen i Østfold deltar i nettverket fra Norge som fullverdige medlemmer. Det samme gjør Don Bosco International, European Parents Association (EPA), Network of Education Policy Centers (NEPC), The European Students’ Union (ESU), The European Trade Union Committee for Education (ETUCE), International Association for Intercultural Education (IAIE), The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU), The Migration Policy Group (MPG), Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) (University of Antwerp, Belgia), Minderhedenforum (Belgia), The Council of Refugee Women in Bulgaria Association (CRWB) (Bulgaria), Multi Kulti Collective (MKC) (Bulgaria), Praxis Centre for Policy Studies (Estland), The University of Lapland (Finland), Hellenic Association for Intercultural Education – HAIE (Hellas), The Economic and Social Research Institute (ESRI) (Irland), New Communities Partnership (NCP) (Irland), Cooperativa Sociale TerreMondo a.r.l. (Italia), Salesiani per Sociale APS (Italia), Forum for Freedom in Education (Kroatia), Public Policy and Management Institute (PPMI) (Litauen), Amalied foundation (Nederland), RISBO (Erasmus University Rotterdam, Nederland), Instytut Badań Edukacyjnych (Polen), The Centre for Research and Intervention in Education (CIIE), (University of Porto, Portugal), Educational Research Institute (ERI) – Pegoski Institute (Slovenia), Associació de mestres Rosa Sensat (Barcelona, Spania), African & Caribbean Diversity (Storbritannia), Leeds Beckett University (Storbritania), Fryshuset (Sverige), Education Reform Initiative (ERG) (Tyrkia) og European Forum for Migration Studies – EFMS (University of Bamberg, Tyskland).

Les mer

SIRIUS network / Education – Migration