Prosjekt om romanifolket / tatere i barnehage og skole

Tater barnetegning
 
NAFO har fra 2010 hatt ansvaret for den videre oppfølgingen av prosjektet ”Taterfolk fra barn til voksen”. Dette prosjektet ble initiert av Taternes Landsforening i 2003 og var et samarbeidsprosjekt mellom Taternes Landsforening, Dronning Mauds Minne Høgskolen og Høgskolen i Sør-Trøndelag fram til 2009.

[three_fourth]
 

Taterprosjekt i barnehage og skole var et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), Taternes Landsforening og NAFO om opplegg i barnehager og skoler. Prosjektet ble gjennomført i barnehager i Vestfold, Telemark, Hedmark og Østfold, samt to skoler i Østfold og Hedmark. Prosjektet har hatt fokus på formidling av romanifolket/tateres historie og tradisjoner i barnehage og skole.
 
Med utgangspunkt i erfaringer fra barnehageprosjektene har prosjektleder Anne – Mari Larsen, DMMH, laget et veiledningshefte til temaarbeid om romanifolket/tatere i barnehagen. Hun har også skrevet et veiledningshefte til temaarbeid om romanifolket/taternes kunst- og håndverkstradisjoner til bruk i skolen. Heftet tar utgangspunkt i erfaringer fra et prosjekt ved Fagerlund skole på Ringsaker. Veiledningsheftene finner du på nettsiden til DMMH. Der kan du også lese mer om prosjektene. Se nettsiden til DMMH her.

[/three_fourth]
[one_fourth_last] 1322 [/one_fourth_last]

 
Artikkel: Vandri – et glimt av taterlivet i gamle dager.
Les en artikkel om dramaopplegg for skoler ved Glomdalsmuseet i Bedre Skole 3/2014. Artikkelen er skrevet av: Anne Mari Larsen, Laila Bækkevold og Sølvi Ann Fætten. Les artikkelen her.

 

Informasjonsarbeid om romanifolket/tatere som nasjonal minoritet

Glomdalsmuseet har et nasjonalt ansvar for å formidle informasjon om romanifolket/taterne som nasjonal minoritet. Utstillingen, Latjo Drom, gir et godt innblikk i denne gruppens kultur og historie. Les om utstillingen og om romanifolket/taterne her. Glomdalsmuseet har også vandreutstillinger med ulikt materiell som kan bestilles fra museet. Les mer.
 

Kunnskap om romanifolket/tatere i lærerutdanningene

Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Høgskolen i Østfold har ledet prosjektet romanifolket/tatere lærerutdanningene i samarbeid med Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet, Halden historiske samlinger og NAFO i 2015 og 2016. Hensikten med prosjektet har vært å videreføre arbeidet med kunnskap om romanifolket/tatere i barnehage og skole til lærerutdanninger. Prosjektet har tatt sikte på utvikling og utprøving av undervisningsopplegg for lærerstudenter knyttet til kunnskap om nasjonale minoriteter og om romanifolket/taterne som en av de nasjonale minoritetene. Utgangspunktet for temaet var at foregående prosjekt viste til at det generelt er liten kunnskap om nasjonale minoriteter blant ansatte i barnehager og skoler, og også om romanifolket/tatere. Kunnskap til lærerstudenter vil kunne gi et godt grunnlag for spredning av kompetanse i barnehager og skole.
 
Som del av undervisningsopplegget for lærerstudentene ble det arrangert en ekskursjon til kulturminnesmerket Snarsmoen i regi av Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger. Se omtale av ekskursjonen på nettsiden til Reisendekartet her.

Les prosjektrapport fra Høgskolen i Østfold her.