Prosjekt om romanifolket / tatere i barnehage og skole

Tater barnetegning
 
NAFO har fra 2010 hatt ansvaret for den videre oppfølgingen av prosjektet ”Taterfolk fra barn til voksen”. Dette prosjektet ble initiert av Taternes Landsforening i 2003 og var et samarbeidsprosjekt mellom Taternes Landsforening, Dronning Mauds Minne Høgskolen og Høgskolen i Sør-Trøndelag fram til 2009.

 

Taterprosjekt i barnehage og skole var et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), Taternes Landsforening og NAFO om opplegg i barnehager og skoler. Prosjektet ble gjennomført i barnehager i Vestfold, Telemark, Hedmark og Østfold, samt to skoler i Østfold og Hedmark. Prosjektet har hatt fokus på formidling av romanifolket/tateres historie og tradisjoner i barnehage og skole.
 
Med utgangspunkt i erfaringer fra barnehageprosjektene har prosjektleder Anne – Mari Larsen, DMMH, laget et veiledningshefte til temaarbeid om romanifolket/tatere i barnehagen. Hun har også skrevet et veiledningshefte til temaarbeid om romanifolket/taternes kunst- og håndverkstradisjoner til bruk i skolen. Heftet tar utgangspunkt i erfaringer fra et prosjekt ved Fagerlund skole på Ringsaker. Veiledningsheftene finner du på nettsiden til DMMH. Der kan du også lese mer om prosjektene. Se nettsiden til DMMH her.

1322

 
Artikkel: Vandri – et glimt av taterlivet i gamle dager.
Les en artikkel om dramaopplegg for skoler ved Glomdalsmuseet i Bedre Skole 3/2014. Artikkelen er skrevet av: Anne Mari Larsen, Laila Bækkevold og Sølvi Ann Fætten. Les artikkelen her.

 

Informasjonsarbeid om romanifolket/tatere som nasjonal minoritet

Glomdalsmuseet har et nasjonalt ansvar for å formidle informasjon om romanifolket/taterne som nasjonal minoritet. Utstillingen, Latjo Drom, gir et godt innblikk i denne gruppens kultur og historie. Les om utstillingen og om romanifolket/taterne her. Glomdalsmuseet har også vandreutstillinger med ulikt materiell som kan bestilles fra museet. Les mer.
 

Kunnskap om romanifolket/tatere i lærerutdanningene

Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Høgskolen i Østfold har ledet prosjektet romanifolket/tatere lærerutdanningene i samarbeid med Taternes Landsforening, Glomdalsmuseet, Halden historiske samlinger og NAFO i 2015 og 2016. Hensikten med prosjektet har vært å videreføre arbeidet med kunnskap om romanifolket/tatere i barnehage og skole til lærerutdanninger. Prosjektet har tatt sikte på utvikling og utprøving av undervisningsopplegg for lærerstudenter knyttet til kunnskap om nasjonale minoriteter og om romanifolket/taterne som en av de nasjonale minoritetene. Utgangspunktet for temaet var at foregående prosjekt viste til at det generelt er liten kunnskap om nasjonale minoriteter blant ansatte i barnehager og skoler, og også om romanifolket/tatere. Kunnskap til lærerstudenter vil kunne gi et godt grunnlag for spredning av kompetanse i barnehager og skole.
 
Som del av undervisningsopplegget for lærerstudentene ble det arrangert en ekskursjon til kulturminnesmerket Snarsmoen i regi av Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger. Se omtale av ekskursjonen på nettsiden til Reisendekartet her.

Les prosjektrapport fra Høgskolen i Østfold her.