Film: Alfabetisering i mottaksgruppe på barnetrinn


Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved HiOA for Språkløyper i 2017
Kampen skole, Oslo
Lengde: 7:01

I denne filmen møter vi en klasse med nyankomne elever på Kampen skole i Oslo. Elevene har lite eller ingen skolebakgrunn og skal lære seg å lese og skrive på et språk de ikke kan så godt ennå. I klassen arbeider de aktivt med muntlige ferdigheter og ordforråd på norsk som grunnlag for lesing og skriving. Vi får se hvordan morsmålet trekkes inn som støtte i leseopplæringa, og hvordan de jobber for å øve opp elevenes språklige bevissthet på både norsk og morsmål. Læreren legger også vekt på å skape en trygg og forutsigbar skolehverdag for elevene.

Spørsmål til diskusjon

  • Hvordan kan elevenes muntlige ferdigheter både på norsk og morsmål utnyttes i arbeidet med lesing og skriving i din klasse/gruppe?