Film: Overgang fra innføringstilbud til ordinær videregående opplæring

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved HiOA for Språkløyper i 2017
Åssiden videregående skole og Introduksjonssenteret i Drammen
Lengde: 5:05

I Drammen samarbeider videregående og voksenopplæring om et felles innføringstilbud for nyankomne elever mellom 16 og 24 år. Dette kalles kombinasjonsklasser. I disse klassene arbeider de mye med yrkesveiledning, og de har hospiteringsordninger som gjør at elevene får prøve seg i mange ulike utdanningsprogram på yrkesfag.

Spørsmål til diskusjon

  • Hva kan dere gjøre for å sikre at elever og foresatte får god karriereveiledning før de søker videregående opplæring?
  • Hva kan dere gjøre for å forberede elever i innføringstilbud før overgang til ordinært tilbud?
  • Hva kan dere gjøre for å støtte nyankomne elever faglig og sosialt etter overgang til ordinære klasser?

Les mer:
Overganger for elever i videregående opplæring