Film: Overgang mottaksklasse til ordinær klasse, barnetrinn

Produsert av NAFO og Medieseksjonen ved HiOA for Språkløyper i 2017
Hagaløkka skole, Asker
Lengde: 7:15

Hagaløkka skole har mottaksklasse for elever fra hele Asker kommune. For å lette overgangen fra innføringstilbud til ordinært tilbud har de en hospiteringsordning i kommunen. Alle elevene i mottaksklassen har besøksuker i sine ordinære klasser hver femte uke, enten de skal fortsette på samme skole eller på en annen skole. Gjennom besøksukene får elevene anledning til å bli kjent med lærere og elever de skal være sammen med videre. Det understrekes at tospråklige lærere har en spesielt betydningsfull rolle i forbindelse med elevenes overgang fordi de arbeider på flere skoler og kan følge elevene etter overgangen.

Spørsmål til diskusjon

  • Hva kan dere gjøre for å forberede elever i innføringstilbud og deres foresatte før overgang til ordinært tilbud?
  • Hva kan dere gjøre for å støtte nyankomne elever faglig og sosialt etter overgang til ordinære klasser?